ТӨВЛӨРЛИЙГ БИЙ БОЛГОХ ЗАМААР БИЗНЕСИЙГ АМЖИЛТТАЙ ӨСГӨХ НЬ 

(ҮНЭГҮЙ ВИДЕО СУРГАЛТ)

АГУУЛГА:

  • Хамт олон нэг чиглэлд нэгдэхийн ач холбогдол
  • Захирлын толгой доторх төлөвлөгөө ба цаасан дээр буусан төлөвлөгөө
  • Хамт олныг нэг зорилгод нэгтгэж, стратеги төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэх Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны шийдлүүд

СУРГАЛТЫН ВИДЕО:

Хугацаа: 34 мин

СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ, ЗАГВАРУУДЫГ ҮНЭГҮЙ ТАТАЖ АВАХ:

Та “Файл татаж авах” формыг бөглөөд дараах файлуудыг татаж авах боломжтой:

  • Сургалтын слайд материал (pdf)
  • Өсөлтийн төлөвлөгөөний загвар (word)
  • Төслийн хяналтын самбарын загвар (excel)
  • Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны аргачлалуудын жишээ, танилцуулга (pdf)

УДАХГҮЙ БОЛОХ НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА