УДИРДЛАГААС ХАМААРАЛ БАГАТАЙ БИЗНЕСИЙГ БИЙ БОЛГОХ НЬ

(ҮНЭГҮЙ ВИДЕО СУРГАЛТ)

АГУУЛГА:

  • Яагаад бизнесийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа удирдлагаас хэт хамааралтай болдог вэ?
  • Удирдлага ажлын цагаа юунд төвлөрүүлэх хэрэгтэй вэ?
  • Хэрхэн бизнесийг системчилж удирдлагаас хамаарал багатай болгодог вэ?
  • Бизнесийг системчлэх Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны шийдлүүд

СУРГАЛТЫН ВИДЕО:

Хугацаа: 30 мин

СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ, ЗАГВАРУУДЫГ ҮНЭГҮЙ ТАТАЖ АВАХ:

Та “Файл татаж авах” формыг бөглөөд дараах файлуудыг татаж авах боломжтой:

  • Сургалтын слайд материал (pdf)
  • Системийн зураглалын загвар (excel)
  • Үзүүлэлтийн хяналтын самбарын загвар (excel)
  • Үйл ажиллагааны журмын жишээ (pdf)
  • Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны аргачлалуудын жишээ, танилцуулга (pdf)

УДАХГҮЙ БОЛОХ НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА