ПРОЦЕССЫН САЙЖРУУЛАЛТ 

2 өдрийн практик сургалт

Та Процессын сайжруулалтад суралцсанаар үйл ажиллагааг алдаа доголдолгүй, хялбар, хурдтай болгох арга замыг эзэмшиж, компанийхаа гүйцэтгэлийг дээшлүүлэх чадвартай болно

БҮРТГҮҮЛЭХ

ХЭЗЭЭ ?

2019 оны 12 сарын 14, 15

ХААНА ?

БЗД, Арслантай гүүрнээс урагш явах замд Барилга МН оффис, 304 тоот сургалтын танхим

ТӨЛБӨР ?

390,000 ₮ (НӨАТ-тэй)

ХӨНГӨЛӨЛТ ?

350,000 ₮ (10% off)

12 сарын 10 -с өмнө төлбөрөө төлбөл 10% хөнгөлөлттэй 

ДАСГАЛ АЖИЛ, КЭЙС, ШИЛДЭГ ТУРШЛАГУУДЫГ АГУУЛСАН ХӨТӨЛБӨРТЭЙ

Процесс дээрх алдагдлыг олж харах, сайжруулах шийдлүүд боловсруулах, үйл ажиллагааг журамлах, процесс сайжруулалтын төслийг хэрэгжүүлэх зэрэг процесс сайжруулалттай холбоотой бүхий л агуулагын хүрээнд монгол компаниудын жишээ болон сайн туршлагуудыг заах, дасгал ажлаар бодит ур чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн 100% практик хөтөлбөртэй

ЭХНИЙ ӨДӨР

Модуль 1: Процессын алдагдлыг олж харах нь

 • Үнэ цэнэ ба алдагдал
 • 7 алдагдал, түүнийг олж харах нь
 • Дасгал ажил: Алдагдлын шинжилгээ хийх

Модуль 2: Процесс сайжруулах арга замууд

 • Алдаа гарах боломжгүй болгох
 • Алдаа гарсан ч аюулгүй болгох
 • Ажлыг стандартжуулах /standardized work/
 • Нүдэнд ил харагдахуйц болгох /visual work/
 • Байршлыг дахин зохион байгуулах
 • Хөтлөгдөх систем
 • Хүчин чадлыг тэнцвэржүүлэх

Модуль 3: Журам боловсруулах

 • Процессыг стандартжуулах буюу журамлах нь
 • Процессыг стандартжуулахын ач холбогдол
 • Үүрэг хариуцлагын матрицын тусламжтай журам боловсруулах аргачлал
 • Жишээ: Журам боловсруулж алдааг бууруулах
 • Дасгал ажил: Үүрэг хариуцлагын матриц боловсруулах
 • Ажлын заавар боловсруулах аргачлал
 • Журмын хэрэгжилтийг хангах

ХОЁР ДАХЬ ӨДӨР

Модуль 4: Процессын зураглал хийх

 • Процессын зураглал хийх аргачлал
 • Процессын зураглалд дүн шинжилгээ хийх
 • Дасгал ажил: Процессын зураглалд дүн шинжилгээ хийх

Модуль 5: Кайзен самбар

 • Кайзен санал – жижиг сайжруулалтыг ажилтнуудын оролцоогоор хэрэгжүүлэх нь
 • Кайзен самбар – Кайзен саналын системийг нэвтрүүлэх шилдэг арга зам
 • Кайзен самбарыг нэвтрүүлэх

Модуль 6: Процесс сайжруулалтын төсөл

 • Процесс сайжруулалтын 7 алхамт төсөл
 • Алхам 1: Асуудлыг илрүүлэх, баг томилох
 • Алхам 2: Процесс зураглах
 • Алхам 3: Үндсэн шалтгаан тодорхойлох
 • Алхам 4: Шийдэл боловсруулах
 • Алхам 5: Шийдлийг хэрэгжүүлэх
 • Алхам 6: Үр дүнг хянах, шалгах
 • Алхам 7: Төслөөр олж авсан мэдлэг, туршлагыг түгээх
 • Дасгал ажил: Өгөгдсөн кэйс дээр 7 алхмын дагуу сайжруулалт хийх

Процессын сайжруулалтын дасгал ажил хийж байгаа нь

МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ СУРГАЛТЫГ УДИРДАН ЯВУУЛАХ БОЛНО

Г.Өлзийбуян нь 2010 оноос менежментийн зөвлөх үйлчилгээний чиглэлд ажиллаж эхэлсэн ба 2014 онд Гүйцэтгэлийн төгөлдөршил зөвлөх компанийг байгуулсан цагаас эхлэн Нэгдсэн менежментийн тогтолцоог (НМТ) боловсруулж, хөгжүүлж байна. Процессын сайжруулалт бол НМТ -ийн нэг хэсэг бөгөөд дараах компаниудад НМТ -г нэвтрүүлэх явцад процессыг сайжруулахтай холбоотой сайжруулалтуудыг амжилттай үзүүлээд байна:

 • Монос Косметик ХХК  – НМТ нэвтрүүлэх
 • Ази Фарма ХХК – НМТ нэвтрүүлэх
 • Улаанбаатар гурил ХХК – НМТ нэвтрүүлэх
 • Хурилдуур ХХК – НМТ нэвтрүүлэх
 • Мастер Майнд ХХК – НМТ нэвтрүүлэх
 • Шаргалжуут Рашаан Сувилал ХХК – НМТ нэвтрүүлэх
 • Санхүүгийн тооцоолох групп ХХК – НМТ нэвтрүүлэх
 • Монголын Ипотекийн Корпораци – Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
 • Скай Медиа ХХК – Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
 • Шунхлай ХХК – Хүний нөөцийн менежмент (Вэй Эм Си зөвлөх багт ажилласан)
 • Петровис ХХК – Хүний нөөцийн менежмент (Вэй Эм Си зөвлөх багт ажилласан)
БҮРТГҮҮЛЭХ

ХОЛБОО БАРИХ, НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ

Мэргэжилтэн Ө.Энх-Амгалан

Утас: 99251412, Имэйл: amgaa@performance.mn

Дансны мэдээлэл 

Банк: Хаанбанк, Данс: 5009722715

Дансны нэр: Гүйцэтгэлийн Төгөлдөршил ХХК, РГ: 5799031

БАЙРШИЛ

Багшийн дээдийн арслантай гүүрнээс урагш явах замд Барилга МН оффис, 304 тоот